نگهبان و حراست هر مجموعه‌ای نقش دیده بان و محافظ مجموعه را ایفا می‌کند و امنیت یک مجتمع، کارخانه یا شرکت مدیون تیم نگهبانی است. بنابراین در نظر گرفتن یک مکان مناسب برای آنها میتواند اهمیت زیادی داشته باشد و در راندمان کاری آنها تاثیر…