بلاگ

پروژه تجهیز کارگاه شرکت عمران کاران نیرو

کاربری
تجهیز کارگاه
مساحت
هزار و چهارصد متر مربع
محل احداث
اردبیل / ایران
مشتری
عمران کاران نیرو
دسته بندی ها