پروژه شرکت صبا میهن

مساحت و کاربری

مساحت این سازه ۴۰۰ متر مربع و با کاربری نمازخانه و رستوران

محل و سال احداث

تهران / ایران ، سال ۱۳۹۶

استراکچر

استراکچر فلزی با پوشش ساندویچ پانل