بلاگ

پروژه تجهیز کارگاه شرکت پترو حامی

مساحت
هفتصد متر مربع
کاربری
تجهیز کارگاه
محل احداث
عسلویه/ ایران
مشتری
شرکت پترو حامی
دسته بندی ها