بلاگ

پروژه کمپ کارگری مدیریت پسماند شهرداری تهران

مساحت
هفتصد متر مربع
کاربری
کمپ کارگری
محل احداث
تهران / ایران
مشتری
مدیریت پسماند شهرداری تهران
دسته بندی ها