بلاگ

پروژه کمپ کارگری دامداری دکتر حاتمی

مساحت
نهصد متر مربع
کاربری
کمپ کارگری
محل احداث
دشت مغان/ایران
مشتری
دکتر حاتمی
دسته بندی ها
فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک. طراحی و توسعه : علی بهادری