شرکت تام ابهر

مساحت و کاربری

مساحت این سازه ۷۰۰ متر مربع و با کاربری اسکان کارگری

محل و سال احداث

ابهر / ایران ، سال ۱۳۹۲

استراکچر

استراکچر سبک با پوشش ساندویچ پانل