پروژه QAIWAN GROUP

مساحت و کاربری

مساحت این سازه ۵۰۰۰ متر مربع و با کاربری کمپ کارگری

محل و سال احداث

سلیمانیه / عراق ، سال ۱۳۹۲

استراکچر

استراکچر سبک با پوشش ساندویچ پانل