پروژه مدیریت پسماند شهرداری تهران

مساحت و کاربری

مساحت این سازه ۷۰۰ متر مربع و با کاربری تجهیزکارگاه

محل و سال احداث

عسلویه / ایران ، سال ۱۳۹۵

استراکچر

استراکچر فلزی با پوشش ساندویچ پانل