پروژه عمران کاران نیرو

مساحت و کاربری

مساحت این سازه ۱۴۰۰ متر مربع و با کاربری تجهیز کارگاه

محل و سال احداث

اردبیل / ایران ، سال ۱۳۹۱

استراکچر

استراکچر سبک با پوشش ساندویچ پانل