شرکت hlg آلمان

مساحت و کاربری

مساحت این سازه ۳۰۰۰ متر مربع و با کاربری کمپ کارگری

محل و سال احداث

بصره / عراق ، سال ۱۳۹۳

استراکچر

استراکچر سبک با پوشش ساندویچ پانل