پروژه فرادست انرژی فلات

مساحت و کاربری

مساحت این سازه ۷ واحد ۱۰۰ متر مربعی با کاربری opereration room

محل و سال احداث

بندرعباس ، سال ۱۳۹۶

استراکچر

استراکچر سبک با پوشش ساندویچ پانل