دامداری دکتر حاتمی

مساحت و کاربری

مساحت این سازه ۹۰۰ متر مربع و با کاربری تجهیز کارگاه

محل و سال احداث

دشت مغان/ ایران ، سال ۱۳۹۱

استراکچر

استراکچر سبک با پوشش ساندویچ پانل